יצירת טופס הרשמה

אני לא יכול ללמוד אחה"צ ב-
ביוםמשעהעד שעהOrderהסר
יש לי שעות פנויות במערכת בשעות הבוקר
ביוםמשעהעד שעהOrderהסר
אני מעוניין בתגבור במקצועות *
ניתן לסמן יותר מסוג שיעור אחד
שיעור קבוצתי (80 ₪ לשעה וחצי)
שיעור בזוג (60 ₪ ל- 45 דק')
שיעורים פרטי (100 ₪ ל- 45 דק')
מקצוע *יחידותמורה בביה"ס *מועד הבחינה *התאמות לימודיותשיעור קבוצתישיעור זוגישיעור פרטישיעור ע"י תלמיד מצטייןOrderהסר
1. החיוב הראשון יתבצע רק לאחר תחילת הקורס וימשך כל עוד התלמיד לא הודיע אישית למורה על עזיבת הקורס.
2. תלמיד שלא יגיע לשיעור מכל סיבה שהיא ללא הודעה טלפונית לפחות 24 שעות מראש אישית למורה יחויב בתשלום מלא.